Gói USA

  • Đây là gói Tài khoản USA
  • Chất lượng phim PREMIUM 4K (Gói 65K, 150K, 280K, 500K)
  • Chất lượng phim  HD (Gói 55K)
  • Chỉ duy nhất tại Shop chúng tôi: Đăng nhập và sử dụng trên 2 thiết bị (Không cần đăng xuất thiết bị). Nhưng chỉ được xem cùng lúc 1 thiết bị.
  • Giao diện tiếng Anh , xem phim có Vietsub, tìm phim bằng tiếng việt được.
  • Chỉ KH ở VN mới xem được Vietsub
  • Sử dụng Slot chung với 1 người khác.
  • Gia hạn trên chính tài khoản đang sử dụng.
  • Nói không với tài khoản Trial
  • Bảo hành 1 đổi 1 suốt quá trình sử dụng.

Hiển thị tất cả 6 kết quả